Kjemi - Kan du ta varmen?

March 27  by Eliza

For kjemiske reaksjoner og fasetransformasjoner, energien absorbert eller frigjort blir målt som varme. Hovedenhet for rapportering av varme er kalori, som er definert som den energi som er nødvendig for å heve temperaturen på 1 gram vann ved 14,5 ° C ved en enkelt grad. Begrepet kilocalorie refererer til 1000 kalorier. En annen enhet for energi er joule (rhymes med skolen), som er lik 0,239 kalorier. Motsatt er et kalori 4,184 joule. Oversettelsen av kalorier til joule eller kilokalorier til kilojoule, er så vanlig i kjemiske beregninger som du bør huske omregningsfaktorer.

Dersom et stoff oppvarmes uten en endring av tilstanden, den varmemengde som kreves for å endre temperaturen på 1 gram av 1 grad C, kalles den spesifikke varmekapasiteten av stoffet. Tilsvarende er den molare varmekapasitet mengden av varme nødvendig for å heve temperaturen av 1 mol av et stoff med 1 grad C.