Kjenne dine Obligasjoner fra Dine Aksjer

August 7  by Eliza

Du vil ofte høre masse investorer som nevner både aksjer og obligasjoner i samme åndedrag, men det er nok av forskjeller. Disse forskjellene er:

  • Aksjer er permanente, eller inntil selskapet er tatt over eller går konkurs. Obligasjoner har vanligvis en fast liv, vist på papirene du får.
  • Aksjer betale utbytte, som kan variere. Obligasjoner betale renter, noe som bør fikses.
  • Aksjer gi innehavere noe å si i selskapet proporsjonal med deres beholdning. Obligasjonseierne, i de fleste tilfeller, har ikke eierskap eller årlige møtet stemmerett.
  • Aksjekursene kan være svært volatile. Obligasjonskursene varierer mindre fra dag til dag.
  • Aksjekursene avhenger fortjeneste. Obligasjonseierne har å bekymre deg mer om kredittrisiko.