Klipp ut, kopier og lim innenfor TI-Nspire Full sidevisning

June 29  by Eliza

Klipp ut, Kopier og Lim inn fungerer på samme måte innenfra Full Page syn på TI-Nspire som de gjør innenfor andre visninger. Å klippe ut eller kopiere tekst, matematiske uttrykk, og så videre, holder du nede Skift-tasten og trykk på Touchpad piltastene til du velger hva du vil.

Trykk [Ctrl] [X] for å kutte det markerte området (eller [CTRL] [C] for å kopiere) og lagre det til utklippstavlen. Deretter bruker Paste ([CTRL] [V]) enten i samme side eller en annen side. Den andre og tredje skjermer viser resultatet av kopiere og lime inn tekst.

Klipp ut, kopier og lim innenfor TI-Nspire Full sidevisning


Trykke [Ctrl] [K] innenfra Full Page utsikt, etterfulgt av [CTRL] [C] og [CTRL] [V], deler siden vertikalt og setter inn en kopi av hele siden side om side med den opprinnelige siden.

Kanskje du ønsker å kopiere en hel side og lime inn kopien til en ny side, alt fra Full Page utsikt. For å oppnå dette, gjør du følgende:

  1. Trykk [Ctrl] [K] innenfra Full Page visning for å velge hele siden.
  2. Trykk [Ctrl] [I] for å sette inn en ny side.
  3. Trykk [ESC] for å fjerne meldingen for å velge et program, avslørende Trykk Meny i midten av skjermen.
  4. Trykk [Ctrl] [V] for å lime inn den kopierte siden.