Knytte arbeidsbøker Together

January 25  by Eliza

Don verk hvis det er en måte å "binde" to eller flere arbeidsbøker sammen slik at de alltid er åpen (og lukket) på samme tid. En relativt enkel måte å komme nær dette ønsket er å skape, innen Excel, det som kalles et arbeidsområde Du kan gjøre dette ved å følge disse generelle trinnene.:

  1. Åpne alle arbeidsbøker du ønsker å brukes sammen.
  2. Velg Save Workspace fra Fil-menyen.

Det er det; Excel oppretter et arbeidsområde fil som inneholder informasjon om arbeidsbøker som er åpne. Senere, når du vil at alle arbeidsbøker åpne, kan du bare åpne arbeidsområdet fil (den har en xlw forlengelse) og alle arbeidsbøker som utgjør at filen er åpnet.

Selv om dette er en fin måte å åpne alle arbeidsbøker du trenger på en gang, betyr det ikke besvare kravet om alltid å ha disse arbeidsbøkene være åpen. For eksempel kan arbeidsområdet omfatte fem arbeidsbøker, men en gang åpnet kan du enkelt nær ett, to eller flere av de enkelte arbeidsbøker i arbeidsområdet. Kravet om at det å være "alt eller ingenting" for medlemsarbeidsbøker ikke er oppfylt.

Hvis du vil være sikker på at alle kravene er oppfylt, så den eneste måten du kan gjøre det på er å bruke en makro. Du kan inkludere en Workbook_Open event-handler makro i alt fem av de arbeidsbøker som sjekket for å se om de andre arbeidsbøker i gruppen var åpen eller ikke. Hvis de ikke var, da makroen kunne åpne dem. Du må også lage en Workbook_BeforeClose hendelseshåndterer som ville sørge for at alle de andre arbeidsbøker i gruppen ble stengt.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (8144) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Knytte arbeidsbøker sammen.