Knytte til en bestemt side i en PDF-fil

November 20  by Eliza

Gary ønsker å knytte fra et Excel-regneark til en bestemt side i en PDF-fil. Han kan få Excel til å lenke til PDF, men det begynner på den første siden i PDF, ikke siden han ønsker. Gary mener at Excel er ignorerer PDF-kommandoen som forteller det siden han vil. Som et eksempel, kan han bruke formelen = HYPERLINK ("E: \\ test \ gary.pdf # 5") og Excel ignorerer # 5 del og åpner til første side i PDF.

Dette betyr faktisk ser ut til å være tilfellet, Gary. Den HYPERLINK regnearkfunksjonen synes å ignorere siden spesifikasjon for en eller annen merkelig grunn. Det heller ikke ut til å være en vei rundt dette problemet med funksjonen.

Heldigvis kan du bruke en makro til å gjøre åpningen, hvis du ønsker. Følgende makro er avhengig av Internet Explorer for å åpne PDF-filen og vise riktig side:

Sub OpenPDFpage ()
Dim MyLink As String
Dim TargetPage Som Double
Dim objIE Som New Internetexplorer

MyLink = "sti / filename.pdf"
TargetPage = 7 'Page nummer for å bli vist

Med objIE
.Navigate MyLink & "# page =" & TargetPage
.Visible = True
Avslutt med
End Sub

Koden kan også være ganske enkelt endres til en funksjon der du kan passere ønsket bane og måls.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (3350) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003.