Kombinere Word-dokumenter

July 28  by Eliza

Ordet gir en veldig enkel måte å kombinere dokumenter, uten den typiske cut-and-paste rutine. Dette er flott for standardtekst i dokumentet. Alt du trenger å gjøre er å bruke den INCLUDE feltet i et dokument. Følg denne fremgangsmåten:

  1. Sett et par feltbukseseler ved å trykke Ctrl + F9.
  2. Innenfor feltbukseseler typen INCLUDE, etterfulgt av et mellomrom og navnet på dokumentet du ønsker å inkludere. For eksempel, hvis jeg ønsket å inkludere MyFile.Doc, mitt felt ville se ut som følger jeg:

    {INCLUDE "MyFile.Doc"}
  3. Trykk på F9 for å oppdatere feltet.

På det punktet, bør den angitte filen vises i dokumentet. Hvis den ikke gjør det (for eksempel, hvis du får en feilmelding), så sørg for at du skrev navnet på dokumentet riktig, og at du har tatt en full banenavn. (Du må inkludere hele banenavnet hvis dokumentet er i en annen katalog enn en der det aktuelle dokumentet er plassert.)

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (598) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Kombinere Word-dokumenter.