Komponentene i et digitalkamera 'Image Sensor

December 13  by Eliza

Alle digitale kameraenes bildesensorer er laget av de samme komponentene. Disse komponentene bidra til å bestemme hvordan kameraets sensor poster lys og derfor hvordan bildet ser. Hver sensor omfatter disse komponentene (vist i denne figuren):

Komponentene i et digitalkamera 'Image Sensor


Enhver digitalt kamera-bildesensoren er bygget opp av disse komponentene.

  • Fargefilter: Gi den fargeblinde CCD eller CMOS-sensor chip muligheten til å svare på ulike farger av lys.
  • Mikrolinser: Disse små linser fokusere innkommende lyset på den lysfølsomme område i hver photo.
  • Et beskyttende gjennomsiktig lag: Dette laget inneholder to filtre, inkludert et anti-aliasing-filter som jevner ut det innkommende lyssignal ved å eliminere visse frekvenser av lys før de kan kampen og en infrarød cutoff filter som fjerner det meste av det infrarøde lys fra belysningen når sensoren (fordi "IR forurensning" kan påvirke bildekvaliteten og produsere off-farge farger).