Kondensator Verdi Reference

October 1  by Eliza

De to første sifrene i en kondensator verdi referanse gi deg et nummer som du deretter dele eller multiplisere med faktorene ti henhold til verdien av det tredje sifferet.

Merking Verdi (i microfarads - uF - med mindre annet er oppgitt)
Nn Picofarads (nn er et tall 01-99)
101 100 pF
102 0,001
103 0,01
104 0.1
221 220 pF
222 0,0022
223 0,022
224 0,22
331 330 pF
332 0,0033
333 0,033
334 0,33
471 470 pF
472 0,0047
473 0.047
474 0,47