Konfigurering Stavekontroll for Internett-adresser

September 6  by Eliza

Det sier seg selv at Internett har tatt verden med storm. (Du leser dette gjennom din Internett-e-post, ikke sant?) Selv om dette er en stor velsignelse for mange mennesker, kan det være belastende for forfattere. Mange stavekontroller og grammatikk brikker vet ikke helt hva jeg skal gjøre med Internett-adresser, for eksempel nettadresser og e-postadresser.

Du kan instruere stavekontroll program for å ignorere noe som ser ut som en Internett-adresse. Hvis du vil aktivere dette alternativet, gjør du følgende:

  1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen. Word viser dialogboksen Alternativer.
  2. Kontroller at kategorien Stavekontroll og grammatikk er valgt. (Se figur 1)

    Konfigurering Stavekontroll for Internett-adresser

    Figur 1. kategorien Stavekontroll og grammatikk av dialogboksen Alternativer.

  3. Kontroller at Ignorer Internett og File adresser er avmerket.
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (939) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Konfigurering Stavekontroll for Internett-adresser.