Kontaktinformasjon å holde tett når du bygger ditt eget hjem

November 20  by Eliza

Hvis du bygger din egen bolig, må du holde styr på utallige detaljer og tilhørende kontakter (personer). Lag en fysisk liste over kontakter og lage kopier for å holde på stedet, i bilen, på kontoret, og andre steder du kan tenke på. Folk å sette på listen er:

  • Arkitekt
  • Entreprenør
  • Lån offiser
  • Ingeniør
  • Landskap designer