Kontrollere datafil

July 11  by Eliza

Ord har en kraftig funksjon som kalles Utskriftsfletting som lar deg kombinere et dokument med data fra en datakilde for å skape individualiserte dokumenter. Når du har opprettet din hoveddokumentet og datafilen er festet, er det en god idé å kjøre en siste sjekk ved å sammenligne datafilen med dokumentet. For å gjøre dette, start ved å åpne hoveddokumentet. Kontroller at kategorien Utsendelser av båndet vises.

I Preview Resultater gruppen klikker du verktøyet kalles Auto se etter feil. Word viser Kontroll og rapportering av feil dialogboksen. (Se figur 1)

Kontrollere datafil

Figur 1. Kontroll og rapportering av feil dialogboksen.

Velg knappen som angir hvor du vil at Word for å sjekke datafilen. Det valget du gjør, avhenger av hvor trygg du er i kvaliteten på datafilen. Hvis du er ganske trygg i sin kvalitet, godta standard og la Word til å vise deg de få feilene filen kan inneholde. Hvis du ikke er sikker på om kvaliteten på datafilen, og velg det første alternativet for å simulere en fletting og rapportere feil i et nytt dokument.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (9739) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Kontrollere datafil.