Kontrollere den skjulte teksten Egenskap

November 2  by Eliza

Word gjør et rikt sett med formateringsattributter for tekst i et dokument. Når du oppretter en makro, kan du kontrollere om den markerte teksten er formatert som skjult tekst ved hjelp av skjulte uttalelse. Syntaksen er som følger:

Selection.Font.Hidden = veksle

hvor vippe er enten False (slår av skjult attributt) eller Ekte (slår på skjult attributt).

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (3792) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Styre skjult tekst attributt.