Kontrollerende Visning av Sideskift

May 18  by Eliza

Det finnes to typer av sideskift som kan vises i et Excel-regneark: manuell eller automatisk. Du sette inn sideskift manuelt ved hjelp av sideskift alternativ fra menyen Sett inn. Automatiske sideskift er de som er beregnet av Excel basert på ulike innstillinger, for eksempel sidestørrelse, marger, cellestørrelse, og lignende.

Excel lar deg kontrollere om sideskift vises på skjermen (som stiplede linjer) ved å gjøre følgende:

  1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen. Excel viser dialogboksen Alternativer.
  2. Kontroller at kategorien Vis er valgt. (Se figur 1)

    Kontrollerende Visning av Sideskift

    Figur 1. Vis kategorien i dialogboksen Alternativer.

  3. Still Sideskift boksen som ønsket. Hvis valgt, deretter Excel viser sideskift på skjermen.
  4. Klikk på OK.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (3008) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Kontrollere Visning av Sideskift.