Konvertere en tabell til tekst

July 27  by Eliza

Det kan være ganger når du ønsker å konvertere en eksisterende tabell til tekst. For å gjøre dette, gjør du følgende:

  1. Markere hele tabellen du ønsker å konvertere til tekst.
  2. Hvis du bruker Word 97, velger du Konverter tabell til tekst alternativ fra Tabell-menyen. Hvis du bruker en nyere versjon av Word, velger du Konverter fra Tabell-menyen, deretter valgte tabell til tekst fra den resulterende undermenyen. Uansett Word viser Konverter tabell til tekst dialogboksen. (Se figur 1)

    Konvertere en tabell til tekst

    Figur 1. Konverter tabell til tekst dialogboksen.

  3. Velg riktig tegn at Word skal bruke for å skille kolonner med tekst.
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1169) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Konvertering en tabell til tekst.