Konvertere et diagram tittel

July 13  by Eliza

Når du først opprette et diagram i Ark, forutsetter det at du vil ha en tittel på diagrammet og så har en plassholder for den tittelen. Du kan enkelt endre hva som vises i plassholderen ved å gjøre følgende:

  1. Sett diagrammet som du normalt ville.
  2. Klikk en gang på kartet tittelen. (Standarddiagramtittelen er, merkelig nok, "Chart tittelen".) Ark viser en liten kontroll for aksen. (Se figur 1)

    Konvertere et diagram tittel

    Figur 1. Redigere et diagram tittel.

  3. Skriv inn teksten du vil skal vises i tittelen eller endre eksisterende tittelteksten.
  4. Bruk kontrollene tilbudt å justere skriftstørrelsen eller attributter (fet, kursiv, farge osv).
  5. Trykk på Enter eller klikker et annet sted i regnearket.