Konvertere tekst til en tabell

April 30  by Eliza

Det er to viktige måter du kan lage tabeller i Word. En måte er å skape en tom tabell ved en hvilken som helst av de forskjellige metoder som leveres av Word (slik som å trekke bordet eller ved hjelp av inn Tabell verktøyet). Den andre metoden er å konvertere eksisterende tekst i en tabell. Å konvertere tekst til en tabell, gjør du følgende:

  1. Kontroller at teksten som skal konverteres inn i tabellen inneholder kun en enkelt fane karakter mellom hver kolonne.
  2. Velg teksten du vil konvertere til en tabell.
  3. Enten klikke på Opprett bord på verktøylinjen eller velger Sett inn tabell alternativ eller Konverter tekst til tabell alternativ fra Tabell-menyen.
  4. Hvis du valgte Konverter tekst til tabell alternativet, blir du vist Konverter tekst til tabell dialogboksen. (Se figur 1.) Kontroller at alle tabellen innstillingene er riktige, og klikk deretter på OK.

    Konvertere tekst til en tabell

    Figur 1. Konverter tekst til tabell dialogboksen.

Den valgte teksten umiddelbart omgjort til et bord. I noen tilfeller kan bredden på kolonnene i den oppnådde tabellen må justeres. Du vil vite om dette er tilfelle fordi tabellen vil se veldig rart. Noen ganger kan du få filer fra programmer som for eksempel et regneark som bruker komma til å skille kolonner. Word vil også konvertere denne kommaseparert tekst til en tabell.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1129) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Konvertering tekst til en tabell.