Konvertering fra Relativ til Absolute

October 15  by Eliza

Excel lar deg enkelt redigere formler. Ved å gjøre det, kan du raskt endre en cellereferanse eller en områdereferanse fra i forhold til absolutte. Hva hvis du har et stort antall celler der du trenger å endre fra i forhold til absolutte henvisning? I dette tilfellet, er innholdet av problemet godt egnet til å bli løst gjennom en makro.

Som bruker ConvertFormula metoden tilgjengelig i VBA, kan du enkelt konvertere en formel fra i forhold til absolutt adressering. Den følgende korte makro bruker denne metoden for å endre adresseringsmetoden benyttet i et celle:

Sub Relative2Absolute ()
For hver c I Selection
Hvis c.HasFormula = sant Deretter
c.Formula = Application.ConvertFormula (c.Formula, _
xlA1, xlA1, xlAbsolute)
End If
Neste c
End Sub

Nøkkelen til hvordan denne makro fungerer er, selvfølgelig, i ConvertFormula metoden. Den siste parameter som brukes ved fremgangsmåten er-i dette tilfelle-xlAbsolute. Hvis du ønsker å tilpasse makroen slik at den endres til andre typer adressering, kan du endre xlAbsolute til xlRelative, xlAbsRowRelColumn, eller xlRelRowAbsColumn. (Jeg er sikker på at du kan finne ut hensikten med hver konstant ved sitt navn.)

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (1927) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Konvertering fra Relativt til Absolute.