Konvertering Skjemaer til Jevn Dokumenter

October 6  by Eliza

Som du arbeider med skjemaer i Word, kan det hende at du ønsker å konvertere svarene i skjemaet tilbake til vanlig tekst. (Det er mange ganger når vanlig tekst er mye lettere å jobbe med enn svar i skjemaer.) For å gjøre konverteringen, gjør du følgende:

  1. Oppheve beskyttelsen skjemaet. (Måten du oppheve beskyttelsen en form varierer etter versjonen av Word og har blitt dekket i andre WordTips.)
  2. Velg hele dokumentet enten ved å trykke Ctrl + A eller ved å velge Velg alle fra Rediger-menyen.
  3. Trykk Ctrl + Shift + F9.

Nå er alle feltene i dokumentet har blitt endret til ukoblet, vanlig tekst. Nå kan du redigere dokumentet som du normalt ville.

Det forbeholdet her, selvfølgelig, er at alle felt er endret til vanlig tekst. Dermed, hvis du hadde andre felt i dokumentet (for eksempel felt for datoer eller sekvensielle tall), disse er også endret til vanlig tekst ved denne prosessen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1338) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.