Konvertering Tabeller til tekst

September 22  by Eliza

Tabeller er en stor velsignelse for brukere av Word. Når du arbeider med dokumenter som er opprettet i et annet Word-prosessor, men kan bord være forstyrrelser. For eksempel, en WordTips leser klaget over at hans to-kolonne tekst skapt i Wordperfect ble konvertert i Word til tabeller. Han spurte etter en måte å automatisk konvertere alle tabellene til tekst, uten behov for å behandle hver tabell manuelt.

Følgende makro, AllTablesToText, vil gjøre susen. Det skritt gjennom hvert bord i gjeldende dokument og konverterer dem til tekst, med faner mellom søyler:

Sub AllTablesToText ()
Dim tbls Som Long
Dim J Som Long

Tbls = ActiveDocument.Tables.Count
For J = tbls til trinn 1 -1
ActiveDocument.Tables (J) .ConvertToText Separator: = wdSeparateByTabs
Neste J
End Sub

Hvis du ikke vil faner mellom kolonner, alt du trenger å gjøre endre verdien tilordnet Separator parameter. Du kan bruke wdSeparateByCommas, wdSeparateByDefaultListSeparator, eller wdSeparateByParagraphs.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (866) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Konvertering Tabeller til tekst.