Konvertering til Hexadecimal

November 16  by Eliza

Hvis du gjør noe programmering, vet du hvor viktig heksadesimale tallene er. Heksadesimale tall brukes til å representere verdier som lett kan forstås av både mennesker og programmeringsspråk. I det heksadesimale nummereringssystem, kan hvert siffer variere mellom 0 og F. Således 0 til 9 er de samme som i vårt desimal nummereringssystemet, og A til F blir omdannet til 10 til 15 i desimal.

Hvordan kan Excel hjelpe med heksadesimale tall? Det inkluderer en regnearkfunksjon som lar deg enkelt konvertere et tall fra desimal til heksadesimal. For eksempel, la oss si du har en desimal verdi i E3. Hvis du ønsket å vite det heksadesimale tilsvarende, ville du bruke følgende:

= DEC2HEX (E3)

Hvis verdien i E3 var 123, ville resultatet av den ovenstående formel være 7B. Den DEC2HEX regnearkfunksjonen kan brukes til å konvertere noen desimaler verdier mellom -549 755 813 888 og 549 755 813 887.

Når konverteringen blir utført, blir verdien i cellen betraktet som tekst. Det betyr at du ikke kan bruke resultatene fra DEC2HEX i en numerisk formel.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2308) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Konvertering til Hexadecimal.