Kopiering Form Felt Innhold

February 25  by Eliza

La oss si at du utvikler en form og du må kopiere innholdet i en arv skjema felt til et annet. For eksempel kan skjemaet har flere sider, og du trenger brukerens navn på toppen av hver side. Det ville selvsagt være lettest hvis brukeren bare trengte å oppgi sitt navn en gang, og da det ble automatisk fylt ut på andre steder i skjemaet.

Det er to måter du kan nærme seg dette. Den første måten innebærer det faktum at hver gang du setter inn et skjemafelt i et dokument, blir innholdet i feltet automatisk bokmerke. Dermed kan du bruke bokmerket referansefelt gjennom hele dokumentet for å referere til hva brukeren inn i feltet. Den andre måten innebærer faktisk kopiere informasjon fra ett felt til et annet.

Først, la oss se på den løsningen som bruker bokmerker. Hver gang du går inn et skjemafelt i et dokument, er det tildelt et navn. Dette navnet er avhengig av hvilken type skjemafelt du skrev. Du kan oppdage navnet (og endre det hvis ønskelig) ved å høyreklikke på skjemafeltet og velge Egenskaper fra hurtigmenyen. Dette viser Form Felt dialogboksen Alternativer og i den nedre delen av dialogboksen er bokmerket navn for feltet. (Det vil være et navn som Tekst1.) Du bør huske dette navnet for skjemafeltet med innholdet du ønsker å bruke andre steder.

Nå plassere innsettingspunktet der du vil at innholdet i skjemaet skal vises. For eksempel, på det punktet der du vil at brukeren skjema navn å dukke opp en andre eller tredje gang. Her bør du følge disse trinnene:

  1. Trykk Ctrl + F9 for å sette inn et par feltbukseseler. Innsettingspunktet skal ligge mellom bukseseler.
  2. Skriver NR etterfulgt av navnet på skjemafeltet du tidligere bemerket. For eksempel, hvis navn på skjemafeltet er Tekst1, ville du skriver NR Tekst1.
  3. Trykk på F9 for å vise felt resultater i stedet for feltkodene.

Forstå at selv om du kan bruke skjemafelt innholdsinformasjon på denne måten, er informasjonen ikke oppdatert automatisk når brukeren forlater skjemafeltet. (Vel, det er og det er det ikke.) Du liksom må stole Word på dette, siden innholdet i felt (REF-feltet) er generelt ikke oppdatert før du skriver ut eller se på en forhåndsvisning for dokumentet. Feltet kan selvsagt også bli oppdatert ved å velge den og trykke F9. Hver av disse krever manuell handling på den delen av brukeren, men det er mulig å begynne å lage makroer som ville gjøre det automatisk.

Den andre generelle metode for å kopiere innholdet i feltet innebærer bokstavelig kopiere informasjon fra ett felt til et annet. Dette må gjøres med en makro, og synes litt av en overkill, i lys av bokmerkefunksjon allerede diskutert. Imidlertid kan det hende at du faktisk trenger to skjemafelt i dokumentet, og du vil at andre skjemafeltet til standard til hva brukeren inngått den første skjemafeltet. I dette tilfellet, må du gjøre oppmerksom på navnene tildelt skjemafeltene av Word. For anvendelsen av denne diskusjonen, la oss anta disse navnene er Tekst1 og Text2, og at du ønsker å kopiere innholdet i Tekst1 å Text2 så snart brukeren forlater Tekst1. Du kan bruke følgende enkle makro:

Sub CopyField ()
Dim Temp som String

Temp = ActiveDocument.FormFields ("Tekst1"). Resultat
ActiveDocument.FormFields ("Text2"). Resultat = Temp
End Sub

Nå må du konfigurere din første feltet slik at makroen utføres hver gang feltet er igjen. Du gjør dette ved å følge disse trinnene:

  1. Høyreklikk på det første feltet. Dette viser en kontekstmeny.
  2. Velg Egenskaper fra hurtigmenyen. Word viser Form Felt dialogboksen Alternativer.
  3. Dialogboksen inneholder to felt der du kan angi en makro til å kjøre når feltet er angitt og avsluttet.
  4. Bruk Exit rullegardinlisten til å velge makroen du nettopp opprettet (CopyField).
  5. Klikk på OK.

Nå beskytte dokumentet for felt og lagre din skjemamal. Neste gang du oppretter et nytt dokument fra mal, vil brukeren være i stand til å fylle ut feltene. Når Tekst1 feltet er gått ut, er det Text2 feltet umiddelbart oppdatert med hva som var skrevet inn i Tekst1. Forstå at brukeren kan deretter endre det som er i Text2; endringen var rett og slett å sette standard. Du bør også forstå at hvis brukeren "sykluser tilbake" og endrer Tekst1 igjen og deretter avslutter dette feltet, blir innholdet i Text2 endret uavhengig av hva som var der før.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (10392) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Kopiere Form Felt Innhold.