Kostnaden ved å ha ansatte i små bedrifter

May 11  by Eliza

Kjenner du den reelle kostnaden til en liten bedrift i å ansette en person? Vel, hvis du ikke vet svaret, her er et hint. Det er vesentlig mer enn den timelønn eller årslønn at du betaler dem.

Her er noen av de elementene som bidrar til den reelle kostnaden ved ansettelse. Påfør prosenter til lønn du betale ansatte for å få en indikasjon på hvor stor prosentandel av årslønnen du vil betale hvert år for å ansette en person som arbeider i bedriften i tillegg til lønnen.

Arbeidstaker-relatert informasjon Prosent av lønn
Ordinær lønn eller lønn 100%
Fire uker årlig ferie 7,7%
Årlig ferie lasting 1,3%
10 dager personlig permisjon hvis syk eller omsorg for nære familiemedlemmer 3,8%
Superannuation 9.25%
Lang permisjon 1,7%
Arbeidstakere kompensasjon 3%
Arbeidsgiveravgift 0%

Legg straffer på mellom 10 prosent og 150 prosent for arbeid utført på kvelder, helger og helligdager, og du begynner å få et inntrykk av den reelle kostnaden. Frynsegoder skatt på alle ikke-lønns fordeler - for eksempel privat bruk av en virksomhet kjøretøy - er betalt av deg som arbeidsgiver på toppen marginal sats på 46,5 prosent. Den eneste oppsiden er du som regel bli fritatt arbeidsgiveravgift som en liten bedrift.