Lag en Custom Split på TI-Nspire

April 9  by Eliza

På TI-Nspire, kan du bruke Custom Split verktøy for å se om du kan forbedre enhetens plassutnyttelse. Den første skjermen legger en tredje søknad - Lister og regneark - i det gjeldende skjermbildet. For å legge til denne tredje program, trykk [DOC] → Page Layout → Velg Layout → Layout 7.

Målet her er å generere en ganske berømt sekvens for å se hvordan det kan forholde seg til løsningen på likningen x 2 - x - 1 = 0. For å generere sekvensen, trykk [MENU] → Data → Generer sekvens og konfigurere dialogboksen som vist i det andre bilde.

Lag en Custom Split på TI-Nspire


Som du kan se, er det vanskelig å se verdiene i regnearket fordi det er så lite rom. Her er hvordan du bruker Custom Split verktøyet:

  1. Trykk [DOC] → Page Layout → Custom Split å aktivere Custom Split verktøyet.
  2. Trykke på piltastene på Touchpad å justere vertikal delt på midten av siden og horisontalt delt mellom de to programmene på høyre side.
  3. Trykk [ENTER] når du er fornøyd med splitten å avslutte Custom Split verktøyet.

Du må trykke [ENTER] etter å konfigurere tilpassede splittet. Hvis du trykker på [ESC] etter å konfigurere split, trenger ikke endringene trer i kraft og Custom Split verktøyet lukkes.