Lag et presserom på Your Mom Blog

February 14  by Eliza

En presserommet siden er en samling av artikkelen linker, videoer og lyd intervjuer hvor du har vært nevnt i media. Få ting formidle profesjonalitet og troverdighet bedre enn å bli nevnt i media. Så hvis og når det begynner å skje for deg, satt opp en spesiell online "presserommet" - en side på bloggen din som viser historiene skrevet om deg.

Du kan inkludere noen priser du har fått på denne siden. Jo mer pressedekning du får, jo mer kommer din vei; det er litt som en selvoppfyllende profeti. Så, for å bevise for journalister og produsenter som du er kamera-klar eller funksjons verdig, vise frem det du allerede har gjort.

Jen Singer opprettet en drapsmann presserom side og har vært stor om å holde det oppdatert. Du kan se det her som et godt eksempel å strekke seg etter når du bygger din blogg presserommet.

Lag et presserom på Your Mom Blog


Jen Singer of Momma Said har en utmerket presserom siden finner du hennes siste pressedekning.