Lag og spar Geomaster filer på TI-84 Plus

November 11  by Eliza

Du kan opprette en Geomaster fil på to måter på TI-84 Plus-kalkulator. Hvis Geomaster skjermen er tom, bare begynne å lage geometriske figurer. Hvis Geomaster skjermen ikke er tom, velg Ny fil fra GeoMasterâ € ™ s Fil-menyen ved å trykke på [Y =] [1] Hvis menylinjen er synlig eller [GRAPH] [Y =] [1] hvis det ikke er.

Du vil bli spurt om du vil lagre ditt tidligere arbeid. Hvis du velger Ja, kalkulatoren automatisk satt i Alpha-modus, slik at du kan skrive inn et filnavn. Trykk [ENTER] etter inn filnavnet. Når du har valgt Ja og skrive inn et filnavn eller etter du har valgt Nei, du blir konfrontert med en blank Geomaster skjermen, der du kan begynne å lage geometriske figurer.

For å lagre arbeidet ditt, gjør du følgende:

 1. Velg Lagre fil fra GeoMasterâ € ™ s Fil-menyen.

  For å gjøre dette, trykk på [Y =] [3] Hvis menylinjen er synlig; trykk [GRAPH] [Y =] [3] hvis det ikke er. Etter å ha valgt Lagre fil, ser du et skjermbilde som ligner på denne.

  Lag og spar Geomaster filer på TI-84 Plus

 2. Velg en eksisterende filnavn eller opprette et nytt filnavn.

  Hvis du velger et eksisterende filnavn, slik som GEOA i det første skjermbildet, vil innholdet i denne filen erstattes med nytt arbeid. Hvis du velger Ny Filename, ser du et skjermbilde som ligner på den andre skjermen.

  Geomaster ikke tillater deg å lagre en blank skjerm.

 3. Hvis du valgte nytt filnavn, gi filen et navn og trykk [ENTER].

  Navnet på filen kan bestå av ett til åtte tegn, som må være bokstaver, tall eller den greske bokstaven theta. Det første tegnet i navnet må være en bokstav eller

  Lag og spar Geomaster filer på TI-84 Plus


  Den revers A i øvre høyre hjørne av skjermen angir at kalkulatoren er i Alpha-modus. Så når du trykker en tast vil du være å legge inn den grønne brev over tasten. For å legge inn et tall, trykker [ALPHA] for å ta kalkulatoren ut av Alpha-modus og deretter taste inn nummeret. Skrive inn en bokstav etter inn et nummer, må du trykke [ALPHA] for å sette kalkulatoren tilbake i alpha-modus.

  Trykk [ENTER] for å lagre filen under sitt nye navn. Som filen blir lagret, ser du et bevegelig vertikal linje i øvre høyre hjørne av skjermen. Dette indikerer at kalkulatoren er opptatt å lagre filen.

Hvis du lagrer en Geomaster fil ved navn av en eksisterende Geomaster fil, vil den opprinnelige filen bli erstattet av den nye filen. Kalkulatoren vil gi deg noen advarsel om at dette kommer til å skje.