Lagre dokumenter lokalt og på OneDrive

May 31  by Eliza

Francis ønsker å lagre dokumenter på både sin lokale stasjon og på OneDrive. Han antar dette vil ta en makro (slik at han ikke trenger å gjøre to separate sparer), men han er ikke sikker på hvordan du skal gå om det.

Det er et par måter å nærme seg dette problemet. En måte er å vurdere ikke trenger å gjøre noen endringer i det hele tatt. Hvis du bruker Word 2013, kan programmet allerede være å lagre dokumenter til skyen (dvs. OneDrive) som standard. Når du bruker kommandoen Lagre som, ett av alternativene for et dokument plasseringen er til din OneDrive konto. Velge å lagre dokumentet der, og det er så tilgjengelig alle steder fra som kan du bruke Word.

Et annet alternativ (og jeg pleier å like dette best) er å kartlegge en lokal mappe til OneDrive eller annen cloud-basert tjeneste. Når du gjør dette, noe du plasserer i den lokale mappen automatisk speiles til OneDrive, som betyr at du kommer til å ha både en lokal kopi av dokumentet og ett i skyen. Instruksjoner for hvordan du tilordner en lokal mappe til en skybasert tjeneste variere, avhengig av tjenesten. (Se hjelpen til tjeneste for å finne ut detaljer.)

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (12992) gjelder for Microsoft Word 2007, 2010, og 2013.