Lagre Vanlige Adresser i autotekstoppføringer

March 12  by Eliza

Hvis du skrive mange brev, vil du sette pris på denne. Lagre dine vanlige adresse-de hvem du skrive brev de mest Autotext-oppføringer. På denne måten kan skrive inn bare den første (eller siste) navnet på personen du trenger, trykk F3, og har adressen settes øverst på brev-sikker beats å skrive det ut hele tiden du.

Å definere en adresse som en Autotext-oppføring, gjør du følgende:

  1. Marker avsnittene inneholder adressen.
  2. Velg Autotekst fra Sett inn-menyen, og deretter Nytt fra den resulterende undermenyen. Word viser Lag Autotekst dialogboksen. (Se figur 1)

    Lagre Vanlige Adresser i autotekstoppføringer

    Figur 1. Lag Autotekst dialogboksen.

  3. Skriv inn navnet du vil ha tilordnet til adressen. For eksempel bruke den siste navnet på personen eller personens tittel. (Trikset er å bruke noe du vil lett huske senere.)
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1894) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Oppbevar Vanlige Adresser i autotekstoppføringer.