Låse en Feltet

June 9  by Eliza

Mange av tipsene omtalt i WordTips stole på bruk av de spesielle feltene som er tilgjengelige i Word. Mange ganger disse feltene blir oppdatert automatisk, når du gjør endringer i et dokument eller faktisk skrive ut dokumentet. Det kan være ganger når du vil være sikker på et felt ikke blir oppdatert. Du kan oppnå dette ved å låse feltet. Låsing forhindrer et felt fra å bli oppdatert; det siste resultatet beholdes til du låser opp feltet og deretter oppdatere den. Å låse et felt, utføre disse trinnene:

  1. Velg feltet du vil låse.
  2. Oppdatere feltet, om ønskelig, ved å trykke Shift + F9.
  3. Trykk Ctrl + F11.

Hvis du senere ønsker å låse opp feltet, gjør du følgende:

  1. Velg feltet du ønsker å låse opp.
  2. Trykk Ctrl + Shift + F11.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (5980) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Låsing en Field.