Låse opp Charts

September 8  by Eliza

En felles oppgave gjort i makroer er å låse og låse opp ulike celler og objekter i en arbeidsbok. Dette er ofte gjort for beskyttelse grunner, slik at ting ikke kan bli endret ved en feiltakelse av brukere. Hvis du trenger å låse opp de listene som er i arbeidsboken, kan du enkelt gjøre det hvis du huske at selv om listene kan betraktes tegnede objekter, trenger du ikke låse dem som tegnede objekter - du spesifikt låse opp kartobjektet.

I tillegg, hvordan du låser opp et diagram, avhenger av om det er en figur ark eller et diagram objekt på en vanlig regneark. Følgende kode, oppkalt ChartUnProtect, gir et eksempel på hvordan du lykkes oppheve beskyttelsen begge typer diagrammer.

Sub ChartUnProtect ()
Dim wks Som regneark
Dim CHT Som Chart
Dim chtObj Som ChartObject
Dim PW As String
PW = "mypass"

'Opphev alle Diagramark
For Hver cht I ActiveWorkbook.Charts
Ark (cht.Name) .Unprotect passord: = PW
Neste

"Lås opp alle hjul objekter på hvert regneark
For hver wks I ActiveWorkbook.Worksheets
wks.Unprotect passord: = PW
For Hver chtObj I wks.ChartObjects
wks.DrawingObjects (chtObj.Name) .Locked = False
Neste
wks.Protect passord: = PW
Neste
End Sub

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2264) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003.