Ledende en Lean organisasjon

December 16  by Eliza

Å skape en opprettholde Lean organisasjon, lede deg annerledes. Lean ledere bly fra gemba, der handlingen skjer. De vet den eneste måten å virkelig forstå hva som skjer, er å gå til stedet der handlingen foregår. Når du er der, gjelder de 3Gen eller de 3 Faktiske:

  1. Genchi - (som gemba) gå til det faktiske stedet
  2. genbutsu - observere selve produktet, prosess eller tjeneste
  3. genjitsu - samle faktiske forhold