Legg til Javascript Sammenligning Operatører til tilstanden Statements

November 19  by Eliza

Javascript bruker sammenligning operatører inne forhold til å gjøre numeriske eller alfabetiske sammenligninger av variabler til andre variabler eller verdier. Ved hjelp av disse operatørene, kan du avgjøre om en variabel er større enn, mindre enn, eller lik en annen variabel eller verdi. Du kan også bruke kombinasjoner av disse sammenligningsoperatorer.

Navn Operatør Eksempel Notater
Likestilling == (X == 3) Fungerer med alle variabeltyper, inkludert strykere.
Ikke lik ! = (X! = 3) True hvis verdier er ikke like.
Mindre enn < (X <3) Numerisk eller alfabetisk sammenligning.
Større enn > (X> 3) Numerisk eller alfabetisk sammenligning.
Mindre enn eller lik <= (X <= 3) Numerisk eller alfabetisk sammenligning.
Større enn eller lik > = (X> = 3) Numerisk eller alfabetisk sammenligning.