Legge Borders

April 5  by Eliza

Ark gjør at du kan bruke alle slags formatering til data i et regneark. En type formatering du kan bruke er grenser, som kan legges til individuelle celler eller celleområder. Her er hvordan du får de grenser på cellene dine akkurat slik du vil ha dem:

  1. Velg cellen eller cellene du vil grensene brukt.
  2. Klikk på Borders verktøyet. Ark viser en palett av forskjellige grenser du kan bruke. (Se figur 1)

    Legge Borders

    Figur 1. rammer verktøyet åpner en palett med individuelle grenser.

  3. Klikk på grensen typen du vil bruke på de markerte cellene. Merk at paletten forblir synlig etter å ha klikket en av grensetyper.
  4. Gjenta trinn 3 så mange ganger som ønsket inntil grensene er nøyaktig slik du vil ha dem.
  5. Å avvise Borders palett, igjen klikker rammer verktøyet eller klikk på en annen celle i regnearket.