Legge Fotnoter til sluttnoter

May 29  by Eliza

Peter bemerker at han jobber med et dokument som har både omfattende fotnoter og sluttnoter. Han har et behov for å legge til flere fotnoter til hans eksisterende sluttnoter, men han kan ikke finne en måte å gjøre det.

Grunnen til at du ikke kan finne en måte å gjøre det er fordi det er ingen måte å gjøre det i Word. Fotnoter og sluttnoter er entall i naturen, noe som betyr at du kan ha ett sett med fotnoter og ett sett med sluttnoter per dokument; det er det. (Sluttnoter kan plasseres på forskjellige steder i et dokument-slutten av et avsnitt eller slutten av dokumentet-men det er fortsatt bare ett sett.) Du kan ikke legge til notater i løpet av notater, som er hva som ville være nødvendig dersom du ønsket å fotnote dine sluttnoter.

I tillegg er alle stil guider vi har vært i stand til å lokalisere indikere at sluttnoter ikke bør ha egne fotnoter. I de fleste tilfeller bør du bare innlemme fotnote materialet i sluttnote den gjelder. Mange mennesker gjør dette ved å ha en sluttnote inneholde flere avsnitt, som er helt lovlig i Word.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (12842) gjelder for Microsoft Word 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Legge Fotnoter til sluttnoter.