Legge inn en sideskift fra Keyboard

April 5  by Eliza

Sideskift er Word metode for å signalisere at den følgende teksten skal begynne på toppen av en ny side. Du vet sikkert at du kan sette inn et sideskift ved å velge Pause fra sidemenyen. Imidlertid innebærer dette å fjerne hendene fra tastaturet og ved hjelp av musen, noe som kan forstyrre tempo som du skriver.

Den raskeste måten å legge inn et sideskift ved hjelp av tastaturet er å bare trykke Ctrl + Enter. Word legger pliktskyldigst sideskiftet og du kan fortsette å skrive unna.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (13340) gjelder for Microsoft Word 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Entering en Page Break fra tastaturet.