Legge inn formler i Excel

December 10  by Eliza

Excel kan du bruke en spesiell symbollikhetstegnet-å indikere at du forvente hva du skriver neste å bli oversatt til en formel. Vurdere følgende eksempler:

27 + 14
B2 + B3
= 27 + 14
= B2 + B3

Ved første øyekast kan du ikke se mye forskjell mellom de to første eksemplene og de to siste. Det er en stor forskjell til Excel, men. De to siste har likhetstegn, som spesielt symbol for formler. Dette betyr at Excel enn forventet å utføre operasjonen indikert i formelen i dette tilfelle en addisjonsoperasjon. I de to første eksemplene (uten likhetstegn), overs Excel den informasjon som tekst.

Det er en annen måte som du kan skrive inn formler i Excel: gjennom bruk av en implisitt likhetstegnet. Du gjør dette ved å prefacing formelen med et plusstegn eller minustegn, som vist her:

-27 + 14
+ B2 + B3

Denne metoden for å legge inn formler er arkaisk, i beste fall, og støttes i Excel bare for kompatibilitet med eldre regnearkprogrammer. Når formelen er angitt, opprettholder Excel pluss eller minustegn, men legger automatisk et likhetstegn til starten av formelen.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2091) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Legge inn formler i Excel.