Legge inn måleenheter i dialogbokser

March 15  by Eliza

Det er mange steder i Word hvor du må gi målinger så Word vet hvordan du formaterer elementer av dokumentet. For eksempel, hvis du vise dialogboksen Avsnitts boksen (som brukes for å formatere avsnitt), er det mange steder der du kan skrive inn måleverdier. I denne og andre dialogbokser, hvert sted du kan skrive inn en måleverdi vises som en boks med opp og ned pilene til høyre for boksen.

Du kan bruke pilene opp og ned for å endre måleverdier, men Word lar deg legge inn nøyaktige måleverdier i en rekke forskjellige måter. Disse verdiene er vanligvis angitt med et tall etterfulgt av to bokstaver som angir måleenheten du ønsker. Ordet kan du bruke følgende betegnelser for måleenheter i dine dialogbokser:

Forkortelse Betydning Eksempel
" inches 0,667 "
cm centimeter 32 cm
i inches 0,25 i
li linjer 2.25 li
pi pica 8 pi
pt punkter 4 pt

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (377) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.