Legge Lines i en likningseditor Matrix

June 17  by Eliza

En av styrkene til Formelredigering er evnen til å uttrykke matriser. I noen notasjoner, blir matrisene vist med linjer mellom elementene i matrisen. For å legge til linjer, gjør du følgende:

  1. Velg matrisen.
  2. Velg Matrix alternativ fra Format-menyen. Formelredigering viser dialogboksen Matrix-boksen. (Se figur 1)

    Legge Lines i en likningseditor Matrix

    Figur 1. The Matrix dialogboksen.

  3. Bruk musen til å klikke i rommet mellom matriseceller. Hvert klikk på samme plass produserer en annen type line-første klikk resulterer i en heltrukken linje, den andre i en stiplet linje, den tredje i en stiplet linje, og den fjerde klikk fjerner linjen.
  4. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (932) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.