Legge One More Linje

September 11  by Eliza

Har du noen gang skrevet ut et dokument, anmeldt det, og deretter ønsket at du kunne legge til bare ett mer linje til slutten av dokumentet? Her er en enkel måte å gjøre dette:

  1. Legg til ny linje ved enden av dokumentet.
  2. Lagre dokumentet.
  3. Velg alle av dokumentet før til tekst som du har lagt i trinn 1, og formatere den som hvit tekst.
  4. Sette den siste siden i utskriften i skriveren. Sørg for at du plasser den slik at det mates gjennom som du vil.
  5. Ut den siste siden av dokumentet.

Siden hvit tekst ikke skrives ut, bare teksten du har lagt i trinn 1 (teksten du gjorde ikke formatet var hvit) skrives ut. Når du er ferdig, skal den kastes dokumentet uten å lagre.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (3532) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.