Legge til en diskusjon Server

February 19  by Eliza

I store selskaper, kan du ha mer enn en diskusjon server satt opp i organisasjonen. Du kan definere mer enn en diskusjon server i Word 2000, Word 2002 eller Word 2003, som betyr at du kan koble til mer enn én. Dette kommer i svært nyttig, spesielt hvis du arbeider på et dokument utviklingsteam og trenger tilgang til dokumenter i flere avdelinger.

For å legge til en diskusjon server til Word, gjør du følgende:

 1. Velg Online Collaboration fra Verktøy-menyen. Word viser en undermeny.
 2. Velg Web diskusjoner fra undermenyen. Diskusjonene verktøylinjen vises nederst i programvinduet, sammen med diskusjonen dialogboksen Alternativer. (Se figur 1.) I Word 2002 og Word 2003, kan det hende at du må klikke på diskusjoner alternativet på diskusjoner verktøylinjen, og velg deretter Diskusjoner alternativer.

  Legge til en diskusjon Server

  Figur 1. Diskusjons dialogboksen Alternativer.

 3. Klikk med musen på knappen Legg til. Legg til eller Rediger Diskusjons Servere dialogboksen vises. (Se figur 2)

  Legge til en diskusjon Server

  Figur 2. Legg til eller Rediger Diskusjons Servere dialogboksen.

 4. Oppgi navnet på webserveren du vil legge til som en diskusjon server.
 5. Gi en kort, minneverdig navn for serveren du legger til. For eksempel kan du gi et avdelingsnavn eller en arbeidsgruppe navn.
 6. Klikk på OK. Vil du igjen se Diskusjons dialogboksen Alternativer.
 7. Klikk på OK for å lukke dialogboksen.

Du bør være oppmerksom på at hvis du allerede er koblet til en diskusjon server, kan du bare klikke på diskusjoner verktøyet på diskusjoner verktøylinjen, og velg deretter Diskusjons Alternativer fra menyen. Du bør gjøre dette i stedet for de to første trinnene i det foregående; resten av trinnene er som nevnt.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (43) gjelder for Microsoft Word 2000, 2002, og 2003.