Lesing Payer kontrakter for Key Medical Billing og Coding Detaljer

May 27  by Eliza

Forsikringsselskaper (betalere) tilbyr ulike nivåer av dekning til sine medlemmer, og som medisinsk Biller / koder, må du være i stand til å navigere betalers kontrakter for å samle den informasjonen du trenger for å forberede og følge opp krav. Mange betalere eller nettverk har standardiserte kontrakter som de tilbyr til helsepersonell. En veldefinert kontrakt gjør følgende:

  • Definerer antall dager etter møtet at leverandøren har til å sende inn kravet. Dette kalles rettidig innlevering.
  • Angir hvor mange dager etter mottak av kravet betaleren har å gjøre betaling.
  • Angir hvilke av betaleren planer er inkludert, hyppigheten av tjenester som det vil dekke (for visse prosedyrer), og den type krav som leverandørene må levere.
  • Identifiserer spesielle omstendigheter, for eksempel hvordan unoterte prosedyrer vil bli refundert, hvilke prosedyrer som er skåret ut av gebyrlisten, til antall prosedyrer som betaleren vil betale per møte, og hvordan bruke flere prosedyre rabatt.
  • Identifiserer klageprosessen.
  • Identifiserer kostnadskrevende forsyninger eller prosedyrer (for eksempel implantater, skruer, ankere, plater, stenger, og så videre) som kan trenge å bli betalt.

Som en Biller / koder, sørg for at du er kjent med kontrakten detaljer, og hvis du har noen spørsmål, snakk med mer erfarne billers og programmerere på kontoret eller ring betaleren direkte for avklaring.