Lotus Notes 6 Cheat Sheet

April 5  by Eliza

Arbeide med dokumenter i Lotus Notes 6 er enkelt. Lotus Notes-6 tilbyr en rekke nyttige verktøy for å hjelpe deg med å administrere alle dine forretningskommunikasjon. Tabellen nedenfor viser kommandoene du trenger for å gjøre grunnleggende oppgaver:

For å gjøre dette Prøv dette
Les valgte dokumentet Trykk Enter eller dobbeltklikk dokument
Slett valgte dokumentet Trykk Slett på tastaturet, drar dokument til papirkurven bin (i Mail), eller velg Rediger → Slett
Lukk dokument Trykk Esc, eller velg Fil → Lukk
Rediger dokument Trykk Ctrl + E eller velge Handlinger → Edit Document
Sende en melding Velg Handlinger → Send dokument eller klikk Send eller Send og Lagre-knappen
Videresende et dokument Velg Handlinger → Forward, eller klikk på Videresend eller Videresend uten vedlegg knappen
Send en melding når du er i en annen database Velg Opprett → Mail → Memo eller trykk Ctrl + M
Flytte fra felt til felt i et dokument Trykk Tab for å gå til neste felt eller Shift + Tab for å flytte til forrige felt
Oppdatere en visning Trykk på F9 eller velger Vis → Refresh

Navigere blant dokumentene er gjort enkelt med noen ganger et par alternativer for å komme til og fra dokumenter. Tabellen nedenfor viser hvordan du navigerer i Lotus Notes 6:

Å gå til dette Bruk Dette Eller Dette
Neste uleste dokument Tab F4
Forrige uleste dokument Shift + Tab Shift + F4
Neste dokument Pil opp
Forrige dokument Pil ned

Velge tekst i et dokument i Lotus Notes 6 innebærer klikke museknappene eller trykke på et par taster. Den neste tabellen viser hvordan du velger tekst:

For å velge dette Gjør dette
Et ord (i redigeringsmodus) Dobbeltklikk det
Neste flere ord (redigeringsmodus) Ctrl + Shift + høyre eller ned piltast
Tidligere flere ord (redigeringsmodus) Ctrl + Shift + venstre eller pil opp
All tekst i strømfeltet Velg Rediger → Select All eller trykk Ctrl + A
En stor del av tekst Posisjon markøren ved begynnelsen av teksten og deretter Shift + klikk på slutten av teksten
Fra markøren til begynnelsen av feltet Trykk Shift + Ctrl + Home
Fra markøren til slutten av feltet Trykk Shift + Ctrl + End

Hvordan få hjelp i Lotus Notes 6

Hvis du trenger litt hjelp mens du bruker Lotus Notes 6 (og som ikke trenger litt hjelp nå og da?) Bruke tipsene i tabellen nedenfor for å få hjelp raskt:

For å gjøre dette Bruk Dette
Få hjelp på dagens oppgave F1
Finn et hjelpeemne Hjelp → hjelpeemner
Få hjelp på feilmeldinger F1 når meldingen vises

Lotus Notes 6 Bokmerker

Lotus Notes-6 kommer med ferdige bokmerker som du kan bruke til å åpne innboksen din, adressebok og andre funksjoner. Disse bokmerkene vises på venstre side av skjermen, og de første åtte hjelpe deg

  • Åpne innboksen
  • Åpne kalenderen
  • Åpne din adressebok
  • Åpne din Å Dos
  • Åpne Replicator
  • Åpne Sametime (hvis det er blitt aktivert av administrator)
  • Åpne Favorittbokmerker
  • Åpne Database Bokmerker