Making Like Sammenligninger på spansk

September 3  by Eliza

Sammenligninger av likestilling viser at to ting eller mennesker er de samme. På spansk, enten du bruker et adjektiv eller et adverb, gjør du sammenligningen på samme måte.

Begynn med tan (as), og tilsett adjektiv eller adverb.

Dolores es tan conscienzuda (Dolores er så pliktoppfyllende)

Ella estudia tan diligentemente (hun studier som flittig)

Making Like Sammenligninger på spansk

Legg como (fvmh), og fullføre resten av setningen.

Dolores es tan conscienzuda como Jorge. (Dolores er like pliktoppfyllende som George.)

Ella estudia tan diligentemente como él. (Hun studerer så flittig som han gjør.)

Hvis du ønsker å gjøre en negativ sammenligning, satt noen foran verbet.

Tú ingen Eres tan trabajadora como él. (Du er ikke så vanskelig å jobbe som han er.)

Tú ingen escuchas tan atentamente como Juan. (Du trenger ikke lytte så oppmerksomt som Juan.)