Making Sammenligninger av ulikhet i spansk

December 1  by Eliza

Sammenligninger av ulikhet viser at to ting eller mennesker er ikke det samme. Det spiller ingen rolle om du bruker et adjektiv eller et adverb i spansk; man gjøre sammenligningen på samme måte. Du oppretter sammenligning av ulikhet med más (mer) eller menos (mindre):

Begynn med más (menos), og tilsett adjektiv eller adverb.

Diego es más (menos) hablador (Diego er mer [Mindre] pratsom)

Diego habla más (menos) (Diego snakker mer [mindre])

Making Sammenligninger av ulikhet i spansk

Legg que (enn), og fullføre resten av setningen.

Diego es más (menos) hablador que yo. (Diego er mer [Mindre] snakkesalig enn I.)

Diego habla más (menos) que yo. (Diego snakker mer [Mindre] enn I.)