Manuelt Juster Scale på TI-Nspire Grafer Side

August 18  by Eliza

Du kan manuelt justere skalaen på TI-Nspire Grafer side. Som standard er aksene tic etikettene vises på koordinatplanet i umiddelbar nærhet til opprinnelsen. Disse kan nås ved å trykke [Meny] → Vindu / Zoom → Vindusinnstillinger.

Trykk [TAB] for å navigere til XScale. Standardinnstillingen er Auto. Mens ordet er uthevet, skriver skala som du ønsker å sette for x -aksen. Gjenta for y -aksen, og trykk [ENTER] to ganger for å sette endringen i kraft.

Skalaen kan også endres manuelt på Grafer side: Flytt markøren til den ene aksen tic etiketter (ligger nær opprinnelse). Trykk [KLIKK] to ganger for å redigere den gjeldende tic etiketten. Endre verdien for tic etiketten og trykk [ENTER] for å sette endringen i kraft. Skaleringsendringer er gjeldende inntil en av zoomverktøyene brukes.

Skala etiketter kan settes til fraksjoner. TI-Nspire CAS vil selv vise irrasjonale tall som

Manuelt Juster Scale på TI-Nspire Grafer Side


For eksempel, hvis du tegne f (x) = sin (x), kan det være lurt å endre tic etiketten på x -aksen til

Manuelt Juster Scale på TI-Nspire Grafer Side


Du kan bli overrasket over å finne ut at det vil vises som eksakte brøk,

Manuelt Juster Scale på TI-Nspire Grafer Side