Margin merknader i Word

February 9  by Eliza

Mens Word har en kraftig fotnote og sluttnote evne, det har ikke en innfødt margin notat evne. Du kan imidlertid bruke andre funksjoner i Word for å simulere margnotater. For eksempel kan du opprette en tabell med to kolonner og bruke venstre kolonne for notater og høyre kolonne for tekst (eller vice versa). Det er en ulempe til dette hvis du bruker Word 97: Du kan ikke bruke tabeller i tabeller, og dermed vil du ikke kunne bruke tabeller i et dokument med margnotater implementert ved hjelp av tabeller. (Bord innenfor tabeller er ikke et problem i senere versjoner av Word.)

Du kan også bruke tekstbokser, rammer eller kolonner for å simulere margnotater. Hver av disse er relevant i forhold til ulike omstendigheter, og det kan være lurt å prøve hver for å se om du får ønsket effekt. Som et eksempel, kan ved hjelp av søyle tekst fungerer fint til du har en margin notat som går lenger enn det avsnittet der notatet er referert.

En annen måte å håndtere margnotater er å bruke en tredjeparts Word add-on som gir funksjonen. Disse produktene vil ofte bruke noen variant av tekstboksen eller ramme metode for å legge notene.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1720) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: margnotater i Word.