Markere en tabell

March 31  by Eliza

Det er noen redigeringsoppgaver som krever at du velge en hel tabell i Word. For eksempel kan du ønsker å endre fonten som brukes i tabellen, eller ønsker du kanskje å justere grensene rundt alle tabellceller.

Du har sannsynligvis allerede vet at du kan plassere innsettingspunktet i tabellen og deretter velge Select Table fra Tabell-menyen. Du kan også trykke Alt + 5 på det numeriske tastaturet. Begge disse metoder er en to-trinns prosess, men siden de krever plassering av innsettingspunktet i tabellen før bordet kan velges.

En annen, kanskje enklere måte å markere tabellen er å holde nede Alt-tasten mens du dobbeltklikker på bordet. Dette er en enkel single-steg tilnærming som ikke krever å flytte innsettingspunktet på forhånd.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1687) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Markere en tabell.