Median på utvalgte tall

May 10  by Eliza

William prøver å finne medianen av ca 3000 tall i en kolonne som har en rekkevidde fra 0,9 til 5. Men han bare ønsker medianen av tall som er større enn 1. Han kan ikke finne ut hvordan du kan sette den parameteren inn sin formel og er på utkikk etter ideer.

Kort om å skape en brukerdefinert funksjon i en makro, er det et par måter du kan gå om å bestemme median. En metode er å benytte en mellomliggende kolonne som inneholder bare de verdier over 1, og deretter beregne median basert på disse verdier. Du kan også bruke et avansert filter for å trekke ut bare de verdier over 1 og deretter bruke disse verdiene til å finne medianen.

En bedre metode er imidlertid å anvende en enkel matriseformel:

= MEDIAN (IF ($ A $ 1: $ A $ 3000> 1, A1: A3000))

Når du går inn dette som en matriseformel (ved hjelp av Ctrl + Shift + Enter), er resultatet ditt medianverdien, med dine kriterier tas hensyn til.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (7922) gjelder for Microsoft Excel 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Median av utvalgte tall.