Medical Billing: helseforsikring Networks

April 29  by Eliza

Noen helsepersonell betalere og leverandører deltar i nettverk. Du vil møte mange nettverk i fakturering for medisinske prosedyrer. Et nettverk er egentlig en mellommann som fungerer som en agent for kommersielle betalere, som forsikringsselskaper. Betalere delta i nettverk som pris krav for dem.

Hvis en leverandør er under kontrakt med et nettverk og forsikringsselskapet carrier er også en del av det samme nettverket, så nettverks prisene kravet, og betaleren (carrier) betaler kravet i henhold til nettverks prising.

Enkelte operatører deltar med flere forskjellige nettverk, og har kravet priset i henhold til det nettverket som er mest fordelaktig for dem. Du ønsker å vite hvilke nettverk din patientsâ € ™ planer tilgang for prising, slik at du kan unngå uplanlagte konstaterte tap.

En skrive-off er den del av kravet som verken betaler eller pasienten betaler. Denne spesielle delen av gjelden er tilgitt. De fleste kontraktene definere bestemte betalings kvoter per prosedyre. Uavhengig av fakturert beløp, de resterende pengebeløp kontraktsmessig forpliktet til å være skrevet av ved fakturering leverandør.

Du kan finne ulike nettverks symboler på en patientâ € ™ s forsikring kortet, som representerer en prising nettverk som betaleren får tilgang til priskrav.