Medical Transcription: Oversikt over høringsnotatet

March 22  by Eliza

En konsultasjon rapporten er en av de "fire store" rapporter som utgjør hjertet av de fleste medisinske transkripsjon arbeid. Hørings rapporten brukes til å formidle funn og meninger fra en helsepersonell annet enn pasientens fastlege. Konsulenten vurderer pasientens nåværende tilstand og behov, og deretter antyder eller bekrefter en behandlingsplan.

Konsultasjoner er spesielt hyppig i sykehus, hvor en thrilleren (ER) lege gjør en innledende vurdering og ringer i relevante spesialister. Det kan være å be om en vurdering av behovet for kirurgisk inngrep, en kardiologi vurdering, en psykiatrisk evaluering, eller råd om håndtering av nyresvikt.

Fastleger ofte kaller på spesialister i tillegg. En pasient med et øye tilstand kan besøke hans familie utøveren, som så henviser ham til en øyelege, som igjen ber om en konsultasjon med en retinal spesialist. Pasienten kan besøke konsulenten bare en gang eller returnere flere ganger for behandling og oppfølging. Hvert besøk genererer en rapport til den primære omsorgsperson og for pasientens journal.

Konsultasjons rapporter varierer i lengde fra noen få avsnitt til flere sider, avhengig av kompleksiteten i saken. Her er en oversikt over alle delene av en konsultasjon rapport som du sannsynligvis å finne.

En konsultasjon kan bli diktert som en formell rapport (kalt blokk stil), organisert i seksjoner med overskrifter, eller det kan bli diktert som et brev til henvisende lege. Selv om det ikke er en ubrytelig regel, diktat for en in-sykehus rådføre er sannsynlig å bruke den formelle blokkformat. Brevet stil er mer vanlig for rapporter om konsultasjoner utført i løpet av en poliklinisk kontor besøk.

Konsultasjon rapporter dekker mange av de samme innholdsområder som en full historie og fysisk undersøkelse rapport, selv om delene er kortere gå inn i mindre detalj. En konsultasjon rapporten kan inneholde noen eller alle av følgende avsnitt:

  • Identifikasjon av henvisende og rådgivning leger og konsultasjon dato
  • Grunnen til høring
  • Historien om tilstanden nødvendig konsultasjonen
  • Detaljer om pasientens medisinske historie, inkludert tidligere medisinske tilstander og operasjoner, sosial og familiehistorie, medisiner og allergier
  • Gjennomgang av symptomer for tiden rapportert av pasient
  • Fysisk undersøkelse funn, ofte begrenset til en kroppsdel ​​eller system som vurderes
  • Laboratoriedata og resultater av diagnostiske studier
  • Konsulentens konklusjon om pasientens diagnoser
  • Anbefalt behandling

Individuelle konsultasjons rapporter vil variere i nøyaktig hvilken rapport seksjoner er inkludert.