Medisinsk koding og fakturering: Medicare Supplement Policies

January 23  by Eliza

Medicare supplement policyer dekke kostnader som Medicare ikke betaler, så er det viktig å vite om en pasient har supplerende retningslinjer for medisinsk koding formål. Vanligvis betaler Medicare 80 prosent over tillatte utgifter etter deltakerne møte den årlige egenandel. Mange pasienter melde deg på sekundær dekning for å gjøre opp differansen.

Disse planene kan dekke den årlige Medicare egenandel og 20 prosent co-forsikring til overs av Medicare. Disse kosttilskudd ikke dekke utgifter som Medicare ikke godkjenner, imidlertid.

En ekte Medicare supplement fungerer som et gap dekning til å betale hva Medicare godkjenner men ikke betaler. Medicare pasienter vanligvis ikke nytte ved å gjennomføre en andre store medisinske plan, og de blir overrasket når de står overfor uforutsette medisinske utgifter.

Det beste alternativet er å verifisere sekundær dekning i tillegg til Medicare valgbarhet før enhver pasient møte. Spørsmålet du må stille som en koder er "Betyr dette sekundære plan dekselet hva Medicare godkjenner men ikke betaler?"

Noen Medicare supplement politikk godta krav direkte fra Medicare, en praksis som kalles cross-over krav innlevering. Pasienter med disse planene må la Medicare vet at de har en Medicare supplement plan, detaljene i denne planen, og ikrafttredelsestidspunktet. Så, etter Medicare behandler et krav, sender det kravet direkte til sekundærbetaleren, og leverandøren er betalt på en mer presis måte.

Noen andre supplerende Medicare bærere krav vil krysse over, men de er ikke automatisk. Disse er kjent som Medigap politikk. For å få Medigap politikk å krysse over, trenger en leverandør for å gå inn i politikken holderen, politikk nummer, og navnet på planen på HCFA-1500 eller UB-04 sammen med transportørens tildelt Medigap nummer.

Sekundære utfyllende krav eller Medigap påstander ikke automatisk gå over til den sekundære bære dersom kravet er helt avslått, et duplikat krav, en justering krav, et krav som er blitt refundert av Medicare på 100 prosent, et krav som er sendt til Medicare utenfor kvalifiserings datoer, eller et krav for en leverandør som ikke deltar med Medicare.

Når den cross-over handling er automatisk, har du ikke en sjanse til å rette opp en feil på et krav.